skraj


skraj
Balansować na skraju przepaści zob. I przepaść 1.
Być, stać, znaleźć się na skraju przepaści zob. I przepaść 2.
Iść, uciec itp. na skraj świata zob. świat 9.
Ktoś poszedłby, pójdzie za kimś na skraj świata zob. świat 16.

Słownik frazeologiczny . 2013.